Rehabilitacja

manu

dorehabilitacji.pl porady z fizjoterapii

A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

CO ZAWIERA ORZECZENIE

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

 • datę wydania orzeczenia;

 • datę złożenia wniosku;

 • podstawę prawną wydania orzeczenia;

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

 • numer PESEL

 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;

 • symbol przyczyny niepełnosprawności;

 • okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;

 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;

 • datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności (pdf 72 kb);

 • wskazania określone przez skład orzekający;

 • uzasadnienie;

 • pouczenie o przysługującym odwołaniu;

 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

 • datę wydania orzeczenia;

 • datę złożenia wniosku;

 • podstawę prawną wydania orzeczenia;

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

 • numer PESEL

 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • stopień niepełnosprawności;

 • symbol przyczyny niepełnosprawności;

 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;

 • okres, na jaki wydano orzeczenie;

 • wskazania określone przez lekarza – członka powiatowego zespołu (pdf 96 kb);

 • uzasadnienie;

 • pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;

 • podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego.