Rehabilitacja

manu

dorehabilitacji.pl porady z fizjoterapii

wesprzyj kanał youtube dorehabilitacji.pl na zrzutka.pl

konsultacja fizjoterapeutyczna on-line

A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Fizjoterapia jako nauka medyczna, w oparciu o badania naukowe stale wprowadza nowe, szybsze i bezpieczne rozwiązania w procesie rehabilitacji pourazowej. Jednym z głównych celów dla fizjoterapeuty oraz pacjenta jest jak najszybsze odbudowa i wzmocnienie mięśni (hipertrofia) objętych urazem czy długotrwałym unieruchomieniem. Cele osiąga się poprzez wprowadzanie ćwiczeń z odpowiednio dobranym oporem (oporowych). Istnieją już wzorce i protokoły postępowań w terapii odbudowy mięśni. Wiadomo że najlepsze efekty otrzymuje się przy obciążeniu 65% - 80% 1 RM (maksymalny ciężar przy którym da się zrobić jedno powtórzenie danego ćwiczenia).

 Problem w rehabilitacji zaczyna się wówczas gdy pacjent nie może z różnych powodów ćwiczyć na tak dużym obciążeniu. Choroby zwyrodnieniowe, neurologiczne, kardiologiczne, geriatryczne, wiek czy nadwaga wykluczają ćwiczenia na tak dużym aktualnym obciążeniu. Jednym z rozwiązań będzie tzw trening okluzyjny, wykorzystujący pod pewnymi czynnikami tylko 25% 1 RM. Metoda powstała w Japonii a pomysłodawcą jest dr Yoshiaki Sato.

 

   

 

 Trening okluzyjny lub trening z ograniczonym przepływem krwi (blood flow restriction training) wykorzystuje zjawisko okluzji. Okluzja to ograniczenie przepływu krwi w naczyniach poprzez dodanie siły zewnętrznej. Kiedy siła zewnętrzna zrównoważy wewnętrzne ciśnienie krwi powstaje okluzja. W jej następstwie wytwarza się w mięśniach stres metaboliczny.

 Brak lub ograniczony dopływ dotlenionej krwi do mięśnia (hipoksja), spowoduje stres metaboliczny (nagromadzenie kwasu mlekowego i jonów wodorów). Dodatkowo skutkuje obniżeniem PH oraz większym wydzielaniem hormonu wzrostu. Najważniejsze jednak jest że, ćwiczenia (trening) szybciej aktywizuje włókna mięśniowe szybkokurczliwe typu II (białe). Włókna szybkokurczliwe (przystosowane do dużego wysiłku przy krótkiej pracy) obok wolnokurczliwych (przystosowane do długiej pracy przy średnim lub małym wysiłku) wchodzą w skład wszystkich mięśni. W różnych proporcjach a różnica osobnicza waha się 5 – 10%. Trening okluzyjny idealnie sprawdzi się w odbudowie mięśni oraz wzrostu siły w kończynach górnych i dolnych m.in. dlatego że:

- trójgłowy ramienia ma 67% z włókien szybkokurczliwych

- dwugłowy ramienia - 55%

- mięsień naramienny - 40%

- mięsień ramienno-promieniowy - 60%

- mięśnie kulszowo-goleniowych - 70%

- mięsień płaszczkowaty - 90%

- mięsień czworogłowy - (mięsień obszerny przyśrodkowy powyżej 50%, obszerny boczny 57%, prosty uda 65%)

Metodyka treningu okluzyjnego:

- określić swoje 25% maksymalnego jednego powtórzenia 1 RM

- założyć ucisk na mięsień poprzez specjalne taśmy, bandaż elastyczny cz mankiet od ciśnieniomierza. Siła nie powinna przekraczać 6-7 pkt w 10 pkt skali subiektywnego odczucia (brak drętwienia). Innym sposobem jest docisk mankietem ciśnieniomierza (pompowanie) siłą równą aktualnemu zmierzonemu ciśnieniu tętniczemu.

- wykonać 30 – 15 – 15 – 15 powtórzeń w jednej serii na jedno ćwiczenie. Przerwa pomiędzy powtórzeniami 30 – 60 s.

- zdejmujemy ucisk na 5 min

- rozpoczynamy procedurę na kolejne ćwiczenie

Zalety treningu z ograniczonym dopływem krwi do mięśni:

- zwiększa masę i objętość mięśni

- oszczędza aparat więzadłowy w stawach podczas ćwiczeń

- wpływa na poprawę stabilizacji stawu

- nie powoduje spadku siły mięśniowej po treningu

- idealnie sprawdza się u osób z dodatkowymi chorobami (kardiologicznymi, geriatrycznymi, neurologicznymi itd.)

- poprawia parametry krążenia krwi

Poniżej filmik na powyższy temat. Zapraszam do subskrypcji i udostępniania kanału

 

 

 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zespół ciasnoty kanału nadgarstka (neuropatia nerwu pośrodkowego) to ogólnie znana jako cieśń nadgarstka choroba. Po raz pierwszy zespół nazwany został jako „carpal tunnel syndrome” w 1939 roku. Popularna jednostka chorobowa występująca w rejonie stawu nadgarstkowego. Bezpośrednią przyczyną tworzącą cieśń nadgarstka jest kompresja, usidlenie lub ucisk na nerw pośrodkowy. Wytwarzając stan zapalny i obrzęk poprzez działanie jednej z wielu struktur tworzących zamkniętą przestrzeń. Dodatkowo doprowadza do osłabienia przewodnictwa nerwowego i zaburzeń wegetatywnych. Powstaje w wyniku urazu, zmian zwyrodnieniowych, stanów zapalnych, procesów przeciążeniowych i chorobowych.

 Charakterystyczne objawy spowodowane uciskiem to: ból, pieczenie, parzenie w rejonie nadgarstka rozchodzącysię na dłoń i przedramię. Z czasem dochodzi do upośledzenia ważniejszych funkcji nerwu pośrodkowego. Objawia się to, brakiem czucia w opuszkach palców 1 – 3 (parestesia), ograniczenie ruchomości dłoni oraz zaników mięśniowych. Pacjent skarży się na uporczywe drętwienie dłoni i palców, które nasila się w nocy doprowadzając do wybudzenia. To tzw brachialgia paraesthetica nocturna, jeden z charakterystycznych objawów cieśni nadgarstka. Prawidłowe zdiagnozowanie oraz znalezienie odpowiedzialnej za chorobę struktury lub struktur jest czynnikiem determinującym do wprowadzenia odpowiedniej terapii.

 

   

 

Ucisk nerwu na wysokości więzadła poprzecznego nadgarstka.

- występują problemy z chwytem okrągłego przedmiotu (objawy opozycyjne). Pomocny będzie tzw test butelki (Luthyego). Wykazuje osłabienie mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka unerwionego z segmentu C6-C8 (odwodzenie) podczas chwytu zwykłej butelki. 

- osłabienie mięśnia przeciwstawiacza kciuka (unerwienie C6-C8), chory ma trudności z połączeniem kciuka z małym palcem powierzchniami dłoniowymi. Podczas obwodzenia widać deficyt pronacji. Podczas obserwacji ruchu z góry, badający zobaczy tylko część płytki paznokciowej kciuka.

 Dzięki temu że nerw pośrodkowy składa się z wielu włókien nerwowych układu autonomicznego, można spotęgować objawy wywołując niedokrwienie (zewnętrzny ucisk na wysokości przedramienia w okolicy nadgarstka). Pomocne w tym będzie:

- Test Phalena – Docisk maksymalnie zgiętych dłoniowo rąk do siebie przez ok 30 s, lub maksymalne zgięcie dłoniowe chorej ręki z zgiętym łokciem i utrzymanie w/w pozycji 1 min

- Odwrócony test Phalena – Docisk rąk do siebie w stawieniu zgięcia grzbietowego (jak do modlitwy) z prostymi palcami. Utrzymać ok 30 s.

- Objaw Tinela – opukiwanie dłoniowej części nadgarstka w zgięciu grzbietowym

- Badanie czucia powierzchownego - przeprowadza się na powierzchni dłoniowej i grzbietowej opuszkach palców 1-3 z zamkniętymi oczami badanego.

 Jeśli w trakcie w/w testów badany czuje ból, drętwienie, przeczulicę w rejonie dłoni i/lub przedramienia można uważać że występuje cieśń nadgarstka.

Badanie EMG

 Bardzo pomocne w diagnozie są badania przewodności nerwów obwodowych (EMG). Dzięki nim można zmierzyć tzw czas utajony np. dla odwodziciela krótkiego kciuka, który w warunkach choroby jest przedłużony w stosunku do zdrowej kończyny (2,5 – 4,3 ms).

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne (odbarczenie nerwu) stosuje się w ciężkiej fazie choroby. Kiedy ucisk spowodowany jest zmianami które nie mogą być cofnięte poprzez zabiegi fizjoterapeutyczne a nerw został trwale uszkodzony.

Rehabilitacja

 Fizjoterapię i terapię manualną wprowadza się jak najwcześniej, zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów. Najlepsze efekty dają mobilizacje i manipulacje na stawach oraz praca na mięśniach (rozciąganie, masaż). Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występują objawy cieśni nadgarstka spowodowane tylko zablokowaniem wewnątrz stawowym, lub napięciem przeciążonych mięśni. Warto udać się wówczas do fizjoterapeuty na serię zabiegów. Dobór ćwiczeń musi być przemyślany. Po co proponować np. rozciąganie zginaczy promieniowych nadgarstka skoro test Phalena wyszedł pozytywnie? Podczas rehabilitacji należy wziąć pod uwagę także stan kręgosłupa szyjnego, barku i stawu łokciowego ponieważ nerw pośrodkowy wychodzi z segmentu od C5 do Th1 . W niektórych przypadkach kompresja nerwu pośrodkowego powyżej nadgarstka może imitować cieśń nadgarstka. Nerw pierwotnie uszkodzony w obrębie korzenia nerwowego (kręgosłup lub w obrębie splotu barkowego) jest bardziej podatny na wtórne uszkodzenia w odcinku dystalnym (dalszym). Objawy cieśni nadgarstka mogą występować w zespołach górnego otworu klatki piersiowej, w zespole mięśni pochyłych, zespole żebrowo-obojczykowym i zespole ścięgna mięśnia piersiowego mniejszego)

Zapraszam na film gdzie znajdziesz propozycje terapii w cieśni nadgarstka. Wykonanie kilku zabiegów ma jeszcze jedną zaletę, może wpłynąć na lepsze wyniki badania EMG, co ułatwi diagnozę i wprowadzenie odpowiedniego leczenia.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Małopolski NFZ poinformował że, od stycznia 2019 r pacjenci objęci ubezpieczeniem oddziału będą mogli skorzystać z większej dostępności fizjoterapii domowej. Przyczyna jest wzrost nakładów na w/w świadczenia wzrosły o 230 procent. Pozwoliło to na zakontraktowanie dodatkowej ilości zespołów fizjoterapeutycznych świadczących usługi w domu z 10 do 40 w każdym z powiatów województwa małopolskiego. Jest to efekt wejścia w życie 1 lipca przepisów Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwoliło to na otrzymanie dodatkowych środków na sfinansowanie świadczeń z fizjoterapii nielimitowych dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Więcej na

http://www.nfz-krakow.pl/nasz-oddzial/rzecznik-prasowy/informacje-dla-mediow/

   

 

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Indywidualna porada z fizjoterapii - jak to działa?

1. Zadzwoń na 501 463 913 w godzinach 9.00 - 12.00 w celu wstępnej weryfikacji Twojego problemu. Jeśli nie będę mógł odebrać - oddzwonię.

 Jest to potrzebne ponieważ, muszę dowiedzieć się czy jestem w stanie Ci pomóc, a Twój problem leży w zakresie mojej wiedzy i doświadczenia z fizjoterapii. Jeśli zdecyduję, że nie mogę pomóc, to zaproponuję Ci gdzie i u kogo można ewentualnie szukać dalszej pomocy. Jśli nie możesz się zdecydować obejrzyj mój kanał na youtube:

                                                    https://www.youtube.com/channel/UC6dmD_EVHJFRqoH8xXrOUig

2. Prześlij na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. opisy badań, zdjęcia (MRI, RTG) jeśli takie masz. Opisz dokładnie historię i aktualny stan urazu (choroby), możesz dołączyć własne zdjecia np spuchnięty staw skokowy. W temacie maila wpisz: porada oraz imię i nazwisko.

 Pamiętaj!!! Zgodnie z przepisami Twoje dane choroby to tzw dane wrażliwe. Korzystając z mojej pomocy zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych wyłacznie do celów mojej pomocy w Twojej chorobie. Nie będą udostępniane osobom i instytucją trzecim. Dane będą tylko w mojej poczcie, nie będą na koncie serwera oraz w żadnej bazie danych. W celu ochrony w/w danych, po zapoznaniu się z historią choroby Twój e-mail wraz ze wszystkimi danymi zostanie trwale usunięty z mojej poczty. 

3, W ciagu kilku godzin oddzwonię i umówimy się na dogodną porę rozmowy telefonicznej.

 Potrzebuję tych kilku godzin na przygotowanie się do odpowiedzi na Twoje pytania. Nie jestem omnibusem z fizjoterapii a każdy przypadek należy traktować indywidualnie.

4. Po rozmowie telefonicznej zapraszam do wsparcia dobrowolnie wybraną kwotą kanału dorehabilitacji na youtube za pośrednictwem https://zrzutka.pl/n56d7m

Wszystko jasne, zapraszam do kontaktu!

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 W czasach mody na aktywny tryb życia oraz aktywizacji społecznej seniorów ważna jest edukacja i profilaktyka. Jednym ze sposobów dotarcia z informacjami do seniorów są wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku. Wykłady teoretyczne, połączone z warsztatami praktycznymi to bardzo ciekawa i atrakcyjna oferta skierowana słuchaczy w/w uniwersytetów.

 Ograniczenia ruchomości w stawach, zwyrodnienia, nadwaga, choroby cywilizacyjne to powszechny problem dzisiejszych czasów. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jak sobie z tym radzić i/lub przeciwdziałać zapraszam do kontaktu i współpracy.

 Długotrwałe przebywanie w jednej pozycji, praca fizyczna o powtarzalnym charakterze, złe wykonywanie aktywności sportowej, brak umiejętności relaksu podczas przerw w czynnościach dnia codziennego powoduje występowanie kolejnych przeciążeń już chorego aparatu ruchu.

 Na wykładach uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z anatomii i propozycje terapii w warunkach domowych. Pozwoli to na ograniczenie dyskomfortu spowodowane chorobami. Może odwlec w czasie pogorszenie stanu wszelkich dolegliwości. Podczas wykładu słuchacz dowiaduje się skutecznych sposobów relaksacji i rozciągania przemęczonych mięśni. Poznaje wiele różnorodnych ćwiczeń dopasowanych do warunków wiekowych i budowy osobniczej ciała. Ćwiczenia te są proste w wykonaniu i nie męczące. Wiadomości zdobyte na wykładach i warsztatach są świetnym dodatkiem do ćwiczeń na siłowni, fitness, nordic walking, powodując dodatkowe wewnętrzne zadowolenie.

 CEL: Wykłady mają na celu przyswojenie najważniejszych informacji, niezbędnych do zachowania pełni zdrowia w trakcie aktywności sportowej i czynnościach dnia codziennego. Pomogą zdobyć umiejętności samodzielnego radzenia sobie z dolegliwościami związanymi z bólem pleców, karku, głowy, kończyn oraz z ogólnymi napięciami. Dodatkowo prezentacja prostych do wykonania ćwiczeń oraz technik automasażu możliwych do wykonania w każdej sytuacji pozwoli jeszcze lepiej zadbać o ciało.

KORZYŚCI: Przyswojenie najważniejszych informacji, niezbędnych do zachowania jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej.

Więcej na temat akcji i oferty można się dowiedzieć wysyłając zapytanie na : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.