Rehabilitacja

manu

dorehabilitacji.pl porady z fizjoterapii

A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris) położony jest na powierzchni przedniej uda. Jest mięśniem o złożonej budowie i funkcji. Ma on cztery głowy. Głowa przednia to mięsień prosty uda, głowa boczna - mięsień obszerny boczny, głowa pośrednia - mięsień obszerny pośredni, a głowa przyśrodkowa - mięsień obszerny przyśrodkowy.

Mięsień prosty uda (rectus femoris) rozpoczyna się na kolcu biodrowym przednim dolnym oraz panewce i torebce stawu biodrowego. Jest to mięsień dwustawowy, działa na staw biodrowy i kolanowy.

Miesień obszerny boczny (vastus lateralis) ma swój początek na powierzchni bocznej krętarza większego, kresie międzykrętarzowej, wardze bocznej kresy chropowatej kości udowej oraz przegrodzie międzymięśniowej bocznej uda.

Mięsień obszerny przyśrodkowy (vastus medialis) rozpoczyna się na wardze przyśrodkowej kresy chropowatej oraz na ścięgnach mięśnia przywodziciela długiego i wielkiego.

Mięsień obszerny pośredni (vastus intermedius) ma swój początek na powierzchni przedniej i bocznej kości udowej.

Ścięgno końcowe mięśnia czworogłowego jest wspólne dla wszystkich głów, splata się z więzadłem rzepkowym i przyczepia się tuż pod rzepką na guzowatości piszczeli. Warstwę najgłębszą głowy pośredniej mięśnia czworogłowego tworzy mięsień stawowy kolana. Znajduje się na trzonie kości udowej oraz torebce stawu kolanowego.

Czynnością wszystkich składowych mięśnia jest prostowanie stawu kolanowego, szczególnie przy wyprostowanym kolanie. Zgina staw biodrowy (głównie m. prosty uda, przy zgiętym kolanie). Poza tym mięsień napina torebkę stawu kolanowego oraz chroni ją przed wpukleniem między rzepkę a kość udową. Poza tym bierze udział w odwodzeniu i odwracaniu uda. Rzepka zwiększa działanie mięśnia poprzez kąt ścięgnowo-kostny co zwiększa długość ramienia siły mięśnia.