"  Orzeczenie o niepełnosprawności

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

dorehabilitacji.pl

501 463 913 info@dorehabilitacji.pl

Statistics

Odsłon artykułów:
1449430

badania diagnostyczne

DO CZEGO SŁUŻY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym.logo prdon

 

Wykaz zespołów powiatowych/miejskich i wojewódzkich do orzekania o niepełnosprawności

 

Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.: 

w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej; 

w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;

ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu);

usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

źródło logo prdon

Poniżej więcej szczegółowych informacji

1. Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

3. Orzeczenie o wskazaniu do ulg i uprawnień

4. Kto i gdzie składa wniosek o wydanie orzeczenia

5. Termin rozpatrzenia wniosku

6. Co zawiera orzeczenie

7. Jak odwołać się od orzeczenia

8. Legitymacja osoby niepełnosprawnej

9. Przekładanie orzeczeń innych organów

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.